Knihy

Dobrá kniha má tu sílu změnit člověku život – zejména když přijde ve správný čas. Mám to štěstí, že mi správné knihy ve správný čas do života chodí a život mi mění. Z jedněch jsem měl depku, z druhých těžkou hlavu, další mě rozesmály, některé rozplakaly a jiné přinutily k zamyšlení. Zde je máte!

Anthony de Mello: Bdělost

Zpočátku jsem tohoto jezuitského kněze nechápal – pořád říkal: „Probuďte se! Probuďte se! Lidé spí a ty se musíš probudit!“ Jenže jak jsem se dostával hlouběji, začínalo mi vše dávat smysl a mě se zbořil svět. A transformoval. Autor mi ukázal zcela jiný pohled na svět, přátelství, vztahy, život, žití… Kongregace pro nauku víry dokonce vydala stanovisko, ve kterém konstatuje, že části jeho díla se vzdalují od křesťanské víry a jsou neslučitelné s katolickou naukou.

Docela dlouho jsem tuhle knížku zpracovával a trvalo bezmála tři roky, než jsem se odvážil ji přečíst znovu. Pokud k vám tahle knížka „přijde“, užijte si ji… 

Bronnie Ware: Čeho před smrtí nejvíce litujeme

Velmi inspirativní kniha australské písničkářky mě oslovila v době, kdy jsem začal uvažovat nad tím, jak budu hodnotit svůj život na smrtelné posteli. Budu litovat toho jak jsem prožil svůj život? Co mám dělat pro to, aby to tak nebylo?

Autorka dlouho pracovala s umírajícími lidmi a z jejich podobných životních příběhů vznikl seznam „Pět věcí, kterých před smrtí nejvíce litujeme“. Teprve později vznikla její kniha. Díky ní vnímám umírání a smrt jako přirozenou součást života. 

Navíc jsem si uvědomil, že svého života nechci litovat – a její seznam mi pomáhá zaměřit se na to skutečně důležité.

Anthony de Mello: Minutové nesmyly

Knížka plná krátkých a hlubokých příběhů k zamyšlení. Obdivuji někoho, kdo je dokáže vymyslet a ukrýt do nich poselství. Zde jsou mé dva oblíbené:

Vesnický kovář si našel učedníka ochotného těžce pracovat za málo peněz. Ihned začal chlapce zaučovat: „Když vytáhnu kov z ohně, položím ho na kovadlinu; a jakmile kývnu hlavou, praštíš do ní kladivem.“ Učedník udělal přesně to, o čem si myslel, že ho kovář učí. Druhý den byl vesnickým kovářem on.

Mistr prohlašoval, že svět, který většina lidí vidí, není svět Skutečnosti, ale svět vzniklý v jejich hlavách. Když se s ním o tom jeden učenec přišel přít, Mistr položil na zem dva klacíky ve tvaru písmene T a zeptal se: „Co vidíš?“„Písmeno T,“ pravil učenec. „Přesně, jak jsem si myslel,“ povídá Mistr. „Nic takového, jako písmeno T tu není; to je symbol ve tvé hlavě. To, co máš před sebou, jsou dvě ulomené větévky v podobě klacíků.“

Dan Ariely: Jak drahé je zdarma?, Jak drahá je nepoctivost?, Jak drahá je intuice?

Knihy tohoto behaviorálního ekonoma doslova hltám. Má úžasný dar převést vědecké výzkumy do vtipné formy – člověk se zasměje, pobaví, inspiruje.

Autor si například ověřil, že podvědomé programování má na nás mnohem větší vliv, než jsme si ochotni připustit. Například skupina lidí, kteří skládali Scrabble se slovy Florida (typické útočiště důchodců), penze, stáří, odcházeli poté z budovy mnohem pomaleji než druhá skupina, která skládala slova dravost, mládí, vytrvalost!

Další z výzkumů: lidé dostali energydrink (placebo) SoBe, který „prokazatelně zvyšuje mentální schopnosti svých konzumentů“ (text na letáčku). Ti, kteří jej kupovali za vysokou cenu měli výsledky v průměru o 33% lepší! Ti, co jej měli za malou cenu se zlepšili o 10%.

  • K zamyšlení